Aarhus Nord Potralen

 
 
[../navileft.html]
[../navitop.html]
TEST2
Annoncering på Aarhus Nord Portalen® 8200.dk

Vær synlig for dine kunder - 24 timer i døgnet
Alle - også dine kunder - søger information på Internettet. Hver dag, hver time, døgnet rundt. Derfor vælger stadig flere virksomheder at benytte Internettet som markedsføringsmedie.
Din virksomhed kan blive synlig for dine kunder - 24 timer i døgnet - når du vælger den rigtige placering på Internettet, nemlig 8200.dk ...
Når din virksomhed annoncerer på 8200.dk, får du optimal synlighed og en lokal markedsføring, der er målrettet og målbar. Du kommer helt tæt på dine kunder og på de lokale brugere. For din virksomhed er netop dér, hvor kunderne kommer. 
Den afgørende fordel for din virksomhed er, at 8200.dk er lokal. Derfor vil din markedsføring på 8200.dk altid ramme lokalt -
Du kan annoncere - og dermed præsentere din virksomhed - på mange måder via 8200.dk, bl.a. via profilsider, bannerreklamer, logolinks eller kombinationer heraf.

Reklame På Aarhus Nord Portalen ® 8200.dk

Indrykninger og placeringer
Som udgangspunkt overholdes indrykninger og placeringsønsker. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Aarhus Nord Portalen sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Aarhus Nord Portalen forbeholder sig endvidere ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse, såfremt særlige tekniske forhold kræver det. Kan en bestilt placering ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering forudsat ordren ikke er påtegnet "eller udskydes". 

Reklamationer
Fakturareklamationer skal modtages umiddelbart efter fakturaens modtagelse. Aarhus Nord Portalen er uden ansvar for eventuelt tab, som annoncøren måtte lide som følge af manglende indrykning, indrykning i anden periode eller på anden placering end bestilt. Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, anerkendes ikke af Aarhus Nord Portalen som en reklamation. Godsskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. 

Nægtelse af indrykning
Aarhus Nord Portalen forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, mod hensynet til læserne eller mod Aarhus Nord Portalen's interesser.

Betalingsbetingelser
Den normale kredittid er netto kontant 7 dage efter første eksponeringsdato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 1 1/2 % pr. måned. Ved for sen betaling forbeholder Aarhus Nord Portalen sig ret til at efterfakturere eventuelt opnåede rabatter. 

4.  Bannerreklamer
Bannerreklame i 1 måned på Aarhus Nord Portalen. priser er ex moms :

    Forside     Andre   
 1 = 137 x 363   350,-   250,-  
           

Fremstilling af standard banner:

137 x

 363

  pixel   kr.   300,- pr.stk.

25% rabat ved bestilling  på bannerreklame i  2 måneder på én gang.
Alle priser er ekskl.. moms

 

Kontakt os via vores formular

 

 

 

 

 

advertisers about us copyright © 2004 i-front.dk. All rights reserved.