Aarhus Nord Potralen

 
 
   Kontakt 8200.dk

Lokal Info
Historiske Billeder
Lokal Historie
Sidste Nyt

Arkivet

Services
Bruger Service
Dagens Nyheder
Det sker i Århus
DMI Lokalt
Mad Opskrifter
Netradio
Pusterummet
Søgemaskiner
TV Programmer

Virus Information

Webcams

Bus Afgange fra Aarhus Sporveje
Århus Midttrafik
   Ruteplan
     Klik Her

  

 

 

 


 

Aarhus Nord Portalens WebGuide

NetGuide

Bil Guide
Bolig Guide

Bryllups Guide
Festival Guide
Musik Guide

Rejse Guide

Revy Guide
Vin Guide
Whisky Guide 
 

 
Aarhus Nord Portalen.Den hurtigste måde at blive synlig på nettet

Aarhus Nord Portalen
Den hurtigste måde at blive synlig på nettet

 

 

Send et E-Card 

 

Online Spil 

 

Private Links 

 

Chatten 

 

 

Aarhus Nord Portalen
 

Nu skal der banes vej for busserne

NORDÅRHUS - Så er der givet politisk grønt lys for etablering af busbaner på Grenaavej. Men det bliver skidt før det bliver godt. Læs her, hvor gravemaskinerne helt konkret køres i stilling!

Der er nu gennemført projektering af busbaner på Grenaavej på den amtslige del af strækningen mellem Mejlbyvej og Vejlby Ringvej, og der er udarbejdet et skitseprojekt til etape 2 med en sammenhængende busbane mellem Ravnsøvej og Vejlby Ringvej. (Århus Kommune står for projektering og anlæg på den kommunale del af strækningen fra Vejlby Ringvej til Århus centrum.)
Den amtslige detailprojektering gav kun anledning til mindre ændringer i forhold til de oprindelige forslag. Detailprojekteringen viste dog bl.a. , at det vil være hensigtsmæssigt at etablere busbane på hele strækningen mellem Tranekærvej og Vejlby Ringvej i etape 1.

 

Strækning udtages
På et orienteringsmøde om projektet - i Vejlby-Risskov Hallen først i april - fremkom der ikke væsentlige indvendinger mod projektet. Og Udvalget for Miljø og Trafik traf forleden beslutning om dets gennemførelse. Men strækningen fra Lystrupvej til Sveavej tages ud og forudsættes gennemført senere som en 3. etape. Ønsket er at koble dette arbejde sammen med etableringen af en niveaufri banestrækning af Grenaavej.
Det forudsættes desuden, at etape 2 medfinansieres med 1,5 mio. kr. fra Vejdirektoratet og med 1,0 mio. kr. fra Århus Kommune.
Udvalget traf allerede i marts beslutning om, at venstresvingsmulighederne ved Vejlby Centervej og ved Vejlby Ringvej i retning mod Århus skal opretholdes i projekterne ved disse kryds. Det blev samtidig besluttet, at etableringen af en ubrudt midterhelle ved Tretommervej/Tranekærvej udgår af det samlede projekt.

 

Mange kryds berøres
Men hvad er der så helt konkret i vente? Etape 1 i projektet omfatter ombygning af en lang række kryds - her med udgangspunkt længst fra centrum:
Ved Mejlbyvej: Højresvingssporet forlænges og anvendes også som busbane. Krydset har allerede bunden venstresving.
Ved Ravnsøvej: Højresvingssporet anvendes også som busbane. Der etableres bunden venstresving af hensyn til trafiksikkerheden, da de venstresvingende fremover skal passere 3 spor med ligeudkørende trafik.
Ved Ravnsøvej og Lystrupvej: Der etableres busbane mellem krydsene i retning mod Århus.
Ved Lystrupvej/Hørgårdsvej: Busbanen fra Ravnsøvej mod Århus føres gennem krydset til busholdepladsen efter krydset. Højresvingsspor mod Lystrupvej retableres udenpå busbanen. Der etableres busbane mod Grenå fra busholdepladsen ved Ellebjergvej hen over banen og krydset til busholdepladsen ved Hørgårdsvej. Busbanen anvendes også som højresvingsspor mod Hørgårdsvej.

 

Sti til gangtunnel
Ved Vejlby Centervej/ Skolevangs Allé er der brug for en større indsats: Der etableres busbane i retning mod Århus fra ca. 300 m før krydset til busholdepladsen ved Vejlby Centervej. Højresvingsspor udenpå busbanen retableres med mulighed for særskilt regulering. Adgangen til tankanlægget bibeholdes ved, at det søges gennemført, at biler til tankanlægget kan benytte busbanen.
Der etableres busbane mod Grenå fra ca. 200 m før krydset til busholdepladsen ved Skolevangs Allé. Busbanen benyttes også som højresvingsspor mod Skolevangs Allé.
Det signalregulerede fodgængerfelt i vestsiden af krydset nedlægges af hensyn til trafikafviklingen, og der etableres en stiforbindelse til tunnelen, som ligger 40 m fra krydset. Krydset har allerede bunden venstresving.
Ved Tranekærvej-Vejlby Ringvej: Der etableres busbane i retning mod Århus fra Tranekærvej til Vejlby Centervej.

 

Busbane ved ringvejen
Ved Vejlby Ringvej/Vestre Strandallé : Busbanen fra Tranekærvej føres gennem krydset til busholdepladsen ved Vejlby Ringvej. De to højresvingsspor mod Vejlby Ringvej retableres udenpå busbanen.
Der etableres busbane i retning mod Grenå fra ca. 200 m før krydset til busholdepladsen ved Vestre Strandallé. Busbanen benyttes også som højresvingsspor til Vestre Strandallé.
Adgangen til tankanlæggene bibeholdes ved, at det søges gennemført, at biler til tankanlæggene kan benytte busbanen.
Der etableres bunden venstresving i krydset i begge retninger.

 

Cyklisters plads
begrænses
På de strækninger, hvor der etableres busbaner, ombygges vejen, så der bliver en busbane på 3,5 m og 2 kørespor på henholdsvis 3,5 m og 3,25 m.
I nogle kryds reduceres cykelstiens bredde, og på visse strækninger inddrages også rabatten mellem busbanen og cykelstien.
Til gengæld kræver projekterne kun erhvervelse af mindre arealer fra ca. 5 ejendomme.
Ud over de nævnte signalprojekter indgår der ændringer/ombygninger af signalanlæg ved Viengevej og Lystrupvej - med det formål at forøge kapaciteten på Grenåvej og forbedre forholdene for venstresvingende busser ved Lystrupvej.

 

Bundent
venstresving udgår
I forhold til de projekter, der blev forelagt den 21. december 2000, er der som nævnt truffet beslutning om opretholdelse af venstresvingsmuligheder m.v. på den inderste del af strækningen.
I forbindelse med udnyttelse af højresvingsbanerne ved Åmarksvej og Ravnsøvej til ligeudkørende busbaner er det af hensyn til trafiksikkerheden ikke anbefalet at gennemføre projekterne uden samtidig at etablere bundne venstresving. Ved Åmarksvej vil merprisen med bundet venstresving være ca. 280.000 kr. Det bundne venstrersving vil samtidig reducere grønt-tiden på Grenaavej fra øst med 10 sekunder og hermed kapaciteten. Der er herved risiko for, at projektet ved Åmarksvej samlet set forværrer forholdene for både busserne og den øvrige trafik - og samtidig reducerer effekterne af busbaneprojekterne længere inde på strækningen. Holdningen er derfor, at projektet udgår. Hvis der senere - af trafiksikkerhedsmæssige årsager - etableres bundet venstresving i krydset, kan busbaneprojektet gennemføres samtidigt.
Ved Ravnsøvej er merprisen for bundet venstresving ca. 100.000 kr. Men her kan projektet gennemføres uden en reduktion af kapaciteten på Grenåvej. Og da busbanen fortsætter frem mod Lystrupvej på den anden side af krydset medtages projektet - uanset fordyrelsen, da det samtidigt forbedrer trafiksikkerheden i krydset.

 
 
 
 
   
advertisers about us design by © i-front.dk.   Copyright i-front software. All rights reserved.