Aarhus Nord Potralen

 
 
   Kontakt 8200.dk

Lokal Info
Historiske Billeder
Lokal Historie
Sidste Nyt

Arkivet

Services
Bruger Service
Dagens Nyheder
Det sker i Århus
DMI Lokalt
Mad Opskrifter
Netradio
Pusterummet
Søgemaskiner
TV Programmer

Virus Information

Webcams

Bus Afgange fra Aarhus Sporveje
Århus Midttrafik
   Ruteplan
     Klik Her

  

 

 

 


 

Aarhus Nord Portalens WebGuide

NetGuide

Bil Guide
Bolig Guide

Bryllups Guide
Festival Guide
Musik Guide

Rejse Guide

Revy Guide
Vin Guide
Whisky Guide 
 

 
Aarhus Nord Portalen.Den hurtigste måde at blive synlig på nettet

Aarhus Nord Portalen
Den hurtigste måde at blive synlig på nettet

 

 

Send et E-Card 

 

Online Spil 

 

Private Links 

 

Chatten 

 

 

Aarhus Nord Portalen
 
Forstå din PC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

AFAIK, As Far As I Know, så vidt jeg ved. Hvis den bruges i tide, er det den bedste undskyldning for at skrive noget sludder på usenet. Se også IIRC.

AGP, Accellerated Graphis Port. Standard for transmission af data til hurtige grafikkort. Oprindeligt udviklet af Intel, men bruges nu af alle producenter af bund- og grafikkort. Læs mere på www.agpforum.org.

AI, Artificial Intelligence. På dansk kunstig intelligens. se KI.

ANSI, American National Standards Institute, det amerikanske standardiseringsinstitut. Har udviklet et utal af standarder, der også anvendes internationalt, f.eks. for programmeringssprog som C og Pascal. Betegnelsen ANSI bruges imidlertid også om det særlige ASCII-karaktersæt, der bruges under Windows.

API, Application Programmers Interface. Forbindelsesflade mellem forskellige programmer. Et operativsystem kan f.eks. stille en række fast definerede og grundlæggende funktioner til rådighed for programmer og spil i form af en API. Et eksempel herpå er DirectX.

ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Standard for karaktersæt til brug på computere. Selve ASCII-tabellen omfatter bogstaverne A-Z, cifrene 0-9 og forskellige tegn og styrekarakterer. Derimod mangler de nationale karakterer som Æ, Ø og Å. De findes i forskellige udvidelser, der desværre ikke er fuldt standardiserede. Under MS-DOS bruges en tabel, der ofte betegnes som OEM. Den tabel, der bruges under Windows kaldes derimod som regel ANSI.

ATA, Advanced Technology Attachment. Det navn som ANSI bruger for IDE. Der skelnes mellem ATA, som svarer til IDE og ATA-2, der svarer til EIDE.

ATAPI, AT Attachment Packet Interface. standard for forbindelsen mellem et cd-drev og en IDE-controller. ATAPI er en del af EIDE-standarden.

ATX (AT, microATX, FlexATX m.m.), standarder for bundkort. Standarderne bestemmer størrelsen af bundkortet samt placering og udformning af stik og indstikspladser. Derved sikres, at bundkort og kabinet fra forskellige producenter passer sammen. Standarderne er oprindeligt udviklet af Intel, men bruges af alle producenter af bundkort, kabinetter osv. Mere på www.teleport.com/~ffsupprt/

AVI, Audio Video Interleaved. filformat for audio og video.


B

BIOS, Basic Input Output System. De mest grundlæggende dele af operativsystemet, som ligger på ROM-chips i computeren, i modsætning til DOS, som indlæses fra harddisken hver gang computeren startes.

Bit, et binært tal med et ciffer, den mindst tænkelige informationsenhed, næsten ingenting.

Bitmap-grafik, billeder, som er opbygget af pixels. Kan gemmes i mange forskellige filformater f.eks. JPEG og GIF.

Browser, et program, som bruges til at hente og vise hjemmesider. De eneste virkelig kendte browsere er Microsoft Explorer og Netscape Navigator. I virkeligheden findes der en hel stribe andre browsere, som er mindst lige så gode. Find dem på www.tucows.com

Bundkort, den største og vigtigste printplade i computeren. På bundkortet sidder sokkelen til CPU'en og de forskellige hjælpechips. Derudover er der pladser til montering af RAM og indstikskort.

Byte, informationsenhed på 8 bits, kan f.eks. indeholde en karakter.


C

Cd-rom, Compact Disc Read Only Media. medie til lagring af data. Se også DVD.

CD-R, Compact Disc Recordable, altså en cd, hvorpå der kan optages data. Dataene kan dog ikke slettes eller ændres.

CD-RW, Compact Disc ReWritable, dvs. en cd hvorpå der kan skrives data flere gange. Dataene kan dermed også ændres eller slettes.
Celeron, den billige udgave af PentiumII-chippen. I forhold til originalen mangler den noget cache-ram, hvilket til gengæld gør den vidunderlig at overclocke.

Centronics, oprindeligt navnet på et firma som producerede printere. Bruges nu som betegnelse for den standard, som computerens parallelle interface arbejder efter.

CGI, Common Gateway Interface. Standard for programmer, der kører på en server på Internettet. Programmerne kan kaldes fra en almindelig hjemmeside med forskellige variabler. På den måde kan der udføres mange forskellige funktioner, som ikke kan laves med HTML. Det mest udbredte eksempel er en tæller. Mere på: http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/

Chipsæt, betegnelse for de hjælpeprocessorer, som sidder på bundkortet ved siden af cpu'en. Chipsættet har afgørende indflydelse på computerens hastighed. Begrebet bruges også i forbindelse med indstikskort, f.eks. grafik- og lydkort.

Computer, menneskets bedste ven.

Counter, CGI-program. Registrerer og tæller antallet af besøgende på en hjemmeside. Rundt om på Nettet ligger utallige countere i alle mulige udformninger klar til brug.

CPU, Central Processing Unit. Den centrale og vigtigste processor i computeren. De vigtigste producenter af cpu'er til pc'er er Intel, AMD og Cyrix.

Cracker, person som bryder kopieringsbeskyttelsen på programmer og spil, enten for at kunne sælge piratkopier eller simpelthen for at bevise, hvor dygtig han selv er, se også Hacker.

Cola, det foretrukne levnedsmiddel for ægte hackere.


D

Device, en enhed som styres af og evt. kan være indbygget i computeren. Eksempler på devices er grafikkort, lydkort, printer og scanner. Operativsystemet styrer de forskellige devices ved hjælp af drivere.

DIMM, Dual In-Line memory Module. RAM-modul, som anvendes i nyere pc'er. Forbindelsen til bundkortet har 168 poler. Adressebredden er 64 bits, derfor kan de bruges enkeltvis i Pentium-pc'er. Se også SIMM.

DirectX, API under Windows. Giver programmer og spil mulighed for at styre grafik og lyd direkte og hurtigt. Mere info på:www.microsoft.com/directx

DNS, Domain Name System. System af navne til servere på Internettet, som f.eks. www.privatcomputer.dk, der erstatter de uforståelige IP-adresser. Domain-navnene omsættes til IP-adresser ud fra en tabel, der ligger på en DNS-server. Mere hos www.dk-hostmaster.dk

DVD, Digital Versatile Disc. En videreudvikling af cd-rom-teknologien der kan indeholde op til 17,4 GB data, hvilket gør den velegnet til eksempel digitale film. Skrivbare versioner af mediet er kraftigt på vej.Størrelsen af disken er den samme, men dataene lagres i flere lag. Derfor er kapaciteten langt større.


DOS, Disk Operating System. Et styresystem, som indlæses fra diskette eller harddisk. Bruges ofte synonymt for Microsofts MS-DOS.

Driver, fil som indeholder oplysninger om et device, og som derved sætter operativsystemet i stand til at styre dette device. De fleste producenter af devices forbedrer løbende de dertil hørende drivere, og disse kan så hentes på producentens hjemmeside.


E

EIDE, Enhanced Integrated Drive Electronics. udvidelse til IDE-standarden. Udvidelsen medførte, at det blev muligt at bruge harddiske med mere end 528MB og andre drev, som f.eks. cd-drev. Se også ATA og ATAPI.

e-mail, elektronisk post. et brev som sendes i form af en tekstfil fra en computer til en anden via et netværk. Se også snailmail.

EOD, End Of Debate. Skrives i en e-mail som signal om, at man ikke gider diskutere sagen yderligere. Hvis modtageren ikke respekterer det og indstiller debatten, er næste skridt et Plonk.


F

FAQ, Frequently Asked Question, Ofte Stillede Spørgsmål eller på dansk OSS. Lange lister på Internettet med svar på alle de almindelige begynderspørgsmål, som ingen gider høre på en gang til.

Font, engelsk for skriftart. På pc'en bruges to forskellige typer fonte TTF og Type-1.

FPS, Frames Per Second. antallet af billeder pr. sekund, hvormed video vises. Kaldes også framerate. Et højere tal betyder mere jævne og glidende bevægelser. Gælder også som betegnelse for First Person Shooter-genren (eksempelvis Quake).

Freeware, program som frit kan bruges, kopieres og videregives, fordi indehaveren af ophavsretten har givet afkald på alle sine rettigheder.

FTP, File Transfer Protokol. protokol som bruges til at sende filer fra en computer til en anden via Nettet. Bruges f.eks. når man skal lægge sin hjemmeside op på serveren.


G

GIF, Graphics Interchange Format. Komprimeringsformat til billeder, giver en god komprimering, men kan ikke bruges til billeder med mere end 256 farver.

Gigabyte, 1024 megabytes. Forkortes GB.

Hacker, person som bryder ind i fremmede computere via netværk. Betragter ofte sig selv som en slags frihedskæmper, der absolut ikke vil sammenlignes med en cracker. Strafferammen er dog nogenlunde den samme.


H

Harddisk, det vigtigste lagringsmedie i computeren. På harddisken gemmes programmer og filer.

Heatsink, varmesænker eller køler. Et element, som monteres på en processor for at lede overskudsvarmen væk, og dermed forhindre processoren i at brænde sammen.

Hjemmeside, en samling af mere eller mindre sammenhængende HTML-filer, som ligger på en server. HTML-filerne kan bl.a. suppleres med billeder i GIF- og JPEG-format samt med musik i MIDI-format. Filerne kan downloades ved hjælp af http-protokollen via Internettet og læses i en browser.

HTML, Hyper Text Markup Language. et simpelt sprog, som bruges til opbygningen af hjemmesider. HTML-kommandoerne bruges til at strukturere en tekst, og fastlægge, hvordan den skal vises på skærmen. Filer som indeholder HTML-kommandoer kan læses og vises med en browser. Mere på
www.w3.org


I

IDE, Integrated Drive Electronics. standard for interface mellem bundkort og harddisk i en pc. Udviklet i 1990 på grundlag af ISA-standarden. Se også EIDE og ATA.

IIRC, If I Recall Correctly eller på dansk; bruges på Usenet hvis jeg husker rigtigt. Se også AFAIK.

IMO, In My Opinion, ifølge min opfattelse.

IMHO, In My Humble Opinion, ifølge min beskedne opfattelse - som ingen i øvrigt skal vove at drage i tvivl!

Interface, standard for forbindelse f.eks. mellem forskellige former for hardware som computer og printer eller mellem forskellige programmer. Anvendes også om forbindelsen mellem program og bruger, her taler man om user-interface.

Internettet, verdensomspændende netværk af servere. Serverne finder hinanden ved hjælp af IP-adresser. På Nettet udveksles data ved hjælp af forskellige protokoller.

IP-adresse, den adresse, som computerne på et netværk bruger, når de skal sende signaler til hinanden. På Internettet består en IP-adresse af fire tre-cifrede tal adskilt af punktummer.

ISA, Industry Standard Architecture. Bruges mest om de ældste indstikskort til brug i pc'er. Standarden er i dag forældet. Alligevel har de fleste pc'er stadigvæk plads til et antal ISA-kort. Se også PCI og AGP.

ISDN, Integrated Services Digital Network. Standard for transmission af digitale data via almindelige telefonledninger. Ikke nær så hurtig som ADSL. Til gengæld kan man få det her og nu. Mere på isdn.teledanmark.dk

ISP, Internet Service Provider. Firma som sælger adgang til Internettet i form af et abonnement. På dansk normalt Internet-udbyder.


J

Java, programmeringssprog udviklet af firmaet Sun. Sproget er specielt udviklet med henblik på at programmerne skal kunne hentes via Internettet og afvikles på alle mulige forskellige computere. Læs mere på http://java.sun.com og www.java.org

JPEG, Joint Photographic Experts Group. organisation som udarbejder standarder til komprimering af digitaliserede billeder. Bruges også om en af de standarder, som gruppen har udarbejdet. Mere på
www.jpeg.org


K

K5/6/6-2/7, AMD processorserier. Bliver først rigtigt interessant når vi når K6-2'eren.

Kabelmodem, en af de hurtigste opkoblinger til Nettet. Signalet sendes gennem hybridnettet og hastigheden sættes af udbyderen. Undersøg markedet før du investerer.

Kilobyte, 1024 bytes, forkortes KB.

KI, Kunstig Intelligens. Særlig egenskab ved programmer. Der er stor uklarhed om, hvad det egentlig er, men det er sikkert ligeså sjældent som naturlig intelligens hos brugeren.

Kill-filter, funktion i et e-mail-program eller en news-reader, som automatisk sletter alle indkomne mails fra en bestemt afsender. Det bedste middel mod SPAM og Kooks. Se også Plonk.

Konsol, en computer, der er specielt designet til at spille på, f.eks. en PlayStation.

Kook, en person der gennem længere tid opfører sig så underligt på Internettet, at andre lægger mærke til det. Ægte kooks er meget sjældne. Det er f.eks. almindeligt anerkendt, at der på det danske usenet kun findes en ægte kook. Se også
www.lart.com


L

Laptop, lap betyder skød, og laptop er en computer, der er så lille, at man kan have den på skødet. Ved at slæbe rundt på en laptop kan man samtidig demonstrere over for omverdenen, hvor travlt man har og dermed, hvor betydningsfuld man må være.

Linux, Linux Is Not UniX, operativsystem. en variant af UNIX, oprindeligt opfundet af den finske student Linus Thorvalds. Senere udviklet af et stort antal frivillige programmører overalt i verden, som holder forbindelse via Internettet. Linux adskiller sig på mange måder grundlæggende fra Windows; det er ekstremt sikkert, veludviklet og stabilt. Mange servere på Internettet kører med Linux. Mere på www.linux.org og tusind andre steder på nettet.

Lydkort, indstikskort til pc'en der lader den afspille lyd. Opleves bedst i selskab med højtalere.


M

MacIntosh, computer fra firmaet Apple. Har sit eget særlige operativsystem og kræver derfor sine egne programmer. Den udmærker sig ved godt design af både hard- og software, velfungerende plug&play og stor stabilitet. Der er altså ikke megen sport i sådan en computer. Men hører man til dem, der altid ville vælge et fjernsyn fra B&O, bør man som sin computer vælge en Mac.

Megabyte, 1024 kilobytes, undtagen i reklamer for harddiske, her er det for nemheds skyld 1000 kilobytes. Forkortes MB.

MIDI, Musical Instrument Digital Interface. standard for udveksling af styrekommandoer mellem digitale instrumenter. Bruges også om filer, der indeholder den slags kommandoer, og som dermed kan få et digitalt instrument eller en computer til at spille musik.

MMX, MultiMedia eXtensions. Et ekstra instruktionssæt til processorer der blev indført af Intel. Omend enkelte spil har haft det som krav blev det aldrig den revolution der blev lovet. AMD svarede igen med deres 3Dnow!.

Modem, sammensætning af modulation og demodulation. Ved disse to processer omsættes digitale signaler så de kan overføres via en almindelig analog telefonledning. Den store fordel ved ISDN er, at forbindelsen her er gennemgående digital. Modulation og demodulation bliver dermed overflødige.

MP3, en af de mange standarder udviklet af MPEG. Tillader høj komprimering af musikfiler uden væsentligt kvalitetstab. Har derfor udviklet sig til musikbranchens skræk og det meste brugte søgebegreb på Internettet.

MPEG, Motion Picture Expert Group. organisation, som udvikler standarder for komprimering af digital audio og video.

Multimedia, kombination af flere forskellige medier, f.eks. tekst, billeder, lyd og video. Modebegreb hvis indhold ofte er uklart. Strengt taget er de fleste bøger også multimedia, da de indeholder både tekst og billeder.

Mus, en af de vigtigste forudsætninger for en moderne brugerflade. Med musen kan man nemlig pege på ethvert punkt i skærmbilledet. Det er forudsætningen for menuer og andre udvalgsfunktioner.


N

Netikette, ordensregler for usenet. Reglerne fortæller, hvordan man bør skrive og svare på indlæg i de mange nyhedsgrupper. Netiketten er udviklet gennem mange års praksis og er resultatet af endeløse diskussioner i grupperne. Mere på www.usenet.dk

Netkort, indstikskort til pc'en der lader lader den kommunikere med andre maskiner, enten lokalt eller over Internet.

Newbie, uvidende nybegynder. Bruges især om nybegyndere på usenet, som har glemt at sætte sig ind i Netiketten. Hvis man ikke vil markere sig som Newbie, bør man studere
www.usenet.dk og begynde med at skrive i news://dk.velkommen

News-Reader, program som bruges til at læse og skrive på usenet. De store browsere indeholder simple Newsreadere, men der findes specialiserede programmer med langt flere muligheder som f.eks. Forte Agent og Anawave Gravity. Se på www.tucows.com

Nørd, en person som kender betydningen af alle ord i denne artikel.


O

Operativsystem, den samling af grundlæggende kommandoer og programmer, som får computeren til at køre, og som danner forbindelsen mellem computer, bruger og programmer. Eksempler på operativsystemer er Windows, Dos og Linux.

OSS, Ofte Stillede Spørgsmål, dansk for FAQ.

Overclocking, en metode hvor man sætter computeren til at køre lidt hurtigere, end den egentlig er beregnet til.P

PCI, Peripheral Component Interconnect. standard for indstikskort til indbygning i pc'er og for kommunikationen mellem disse kort og bundkortet. PCI er hurtig nok til de fleste formål, f.eks. netværkskort, scsi-controllere og lydkort. Se også ISA og AGP. Mere på www.pcisig.com

Pentium, oprindeligt navnet på en bestemt CPU fra Intel. Bruges nu om alle CPU'er i denne klasse.

Perl, programmeringssprog, som ofte bruges til CGI-programmer. Ping, Packet InterNet Groper. Oprindeligt navnet på et program, som sender et signal til en server på Internet og måler tiden indtil der kommer svar tilbage. Bruges nu også generelt om denne proces, hvormed det undersøges om en bestemt server er tilgængelig.

Piratkopi, kopi af et program eller computer-spil, som er fremstillet i strid med loven om ophavsret.

Pixel, de prikker, som skærmbilleder og udskrifter er opbygget af. Ved at sige pixels frem for prikker viser man samtidig, at man er lidt af en nørd.

Plonk, den lyd det giver, når en newbie eller en kook falder ned i et kill-filter. Ved at skrive dette ord i en e-mail, fortæller man modtageren, at han ikke behøver at svare, da man alligevel ikke vil læse mere fra hans side. Se også www.plonk.com

Plug-and-play, egenskab ved et styresystem, som sætter det i stand til umiddelbart at genkende og styre nye devices. Meget omtalt i forbindelse med Windows95. Har dog i mange år eksisteret på Apple MacIntosh, hvor det oven i købet virker.

Privat-Computer, svaret på alle dine spørgsmål. Mere på
www.privatcomputer.dk.

Protokol, standard for overførsel af data via et netværk. To computere kan kun kommunikere via netværket, hvis de kender og bruger den samme protokol.


R

RAM, Random Access Memory. Computerens arbejdshukommelse, hvor programmer og data opbevares mens computeren kører. Når computeren slukkes, går indholdet tabt. Hvis der ikke er RAM nok, bruges i stedet plads på harddisken. Derfor vil indbygning af mere RAM, gøre computeren hurtigere.

Rod, 1) en rod, hovedkataloget på en harddisk eller diskette. 2) et rod, noget der ofte findes i 1.

ROM, Read Only Memory. Hukommelse, hvis indhold ikke kan ændres, og som ikke går tabt, når computeren slukkes. Bruges bl.a. til BIOS.

ROTFL, Rolling On The Floor Laughing. spydig kommentar til andres tåbelige skriverier på nettet.


S

SCSI, Small Computer Systems Interface. standard for controllere til harddiske, cd-drev m.m. Se også IDE. Mere på www.scsita.org

Server, en computer som kan kontaktes via et netværk. Serveren vil som regel stille data eller service-ydelser, f.eks. udskrivning til rådighed for andre deltagere på netværket.

Shareware, distributionsmetode for programmer. Ligesom ved freeware kan programmerne frit kopieres og videregives; men ophavsmanden forbeholder sig alle rettigheder, og som ved almindelige programmer skal der betales for brugen.

SIMM, Single Inline Memory Module. RAM-modul, som anvendes i lidt ældre pc'er. Forbindelsen til bundkortet har 72 poler. Adressebredden er 32 bits, derfor skal de bruges parvis to og to i Pentium-pc'er. Se også DIMM.

Smiley, særlige sammensætninger af tegn og bogstaver, som danner små billeder og som skrives i en e-mail, for at formidle afsenderens sindsstemning. Et eksempel er :-), som betyder, jeg er glad. Der findes mange samlinger af smileys rundt om på nettet, f.eks. på www.geocities.com/ MotorCity/Pit/4824/smileys.html, www.eff.org/papers/eegtti/eeg_286.html og www.pop.at/smileys

Snailmail, sneglepost. Et gammeldags postsystem, hvor informationerne blev udskrevet på papir, gemt i konvolutter og transporteret til modtageren af rigtige levende mennesker, kaldet postbude, hvilket selvfølgelig var både dyrt og langsomt. Se også e-mail. Mere på www.post.dk

Sokkel, den holder eller det stik, hvori en CPU eller anden processor monteres.

SPAM, oprindeligt det at få et program til at gå ned ved at tilføre for mange data. Bruges i dag om alle uønskede e-mails, og fejlplacerede indlæg på usenet. Det vil i praksis først og fremmest sige reklamer. Mere på http://privacy.net/email/, www.spamedi.org.uk og www.cauce.org/

Styresystem, se operativsystem.


T

TCP/IP, Transmission Control Protokol/Internet Protokol. Fællesbetegnelse for den samlede mængde af protokoller, som bruges på Internettet, f.eks. Ftp og http.

Terabyte, 1024 gigabytes.

TTF, True Type Font. en standard for skriftarter udviklet af Microsoft. Kan umiddelbart bruges af Windows. Se også Type-1.

Type-1, en standard for skriftarter udviklet af Adobe. Kan kun bruges under Windows, hvis man har installeret Adobe Type Manager eller ATM. Betegnes derfor også somme tider som ATM-skriftarter eller postscript-fonte. Se også TTF.


U

Udbyder, firma som sælger Internet-abonnementer, se ISP.

UNIX, operativsystem oprindeligt udviklet i 1960'erne, men løbende forbedret og videreført. Langt de fleste servere på Internettet kører med forskellige varianter af Unix.

URL, Uniform Resource Locator. Adressen på en fil som ligger på en server, der er tilsluttet Internettet. En URL består af fire led. Først kommer den protokol, der skal benyttes for at hente filen. Det kunne f.eks. være http://. Så følger serverens domain-navn og til sidst navnene på underkataloget og filen.

USB, Universal Serial Bus. Standard for interface, der kan bruges til en lang række af helt forskellige devices, herunder tastatur, mus, skærm, højttalere og printer.

Usenet, en særlig del af Internettet. Består af godt 40.000 nyhedsgrupper, hvor alle mulige og tilsyneladende lige så mange umulige mennesker diskuterer alverdens ting. Gruppernes navne angiver hvilket emne, der skal diskuteres i gruppen. Det rækker fra dk.edb.spil og dk.fritid.dyr til det mere bizarre som alt.conspiracy.black.helicopters og den udødelige alt.fan.rockbear. Grupperne læses med en News-reader. Mere på
www.usenet.dk


V

Veninde, multimedialt device. Styringen er vanskelig, da man kun sjældent kan finde en ordentlig driver. Det hævdes dog, at der også findes en plug-and-play-udgave. Man taler så om kærlighed ved første blik.


W

Warez, et andet navn for piratkopier. Trods navneforskellen er det ikke mindre ulovligt.

Webcam, net-kamera. et fast monteret kamera, hvis mere eller mindre interessante optagelser kan ses via Internettet.

Windows, ja hvad skal man egentlig sige om det?

WWW, World Wide Web, den del af Internettet, hvor der arbejdes med http-protokollen.


Z

Zip, engelsk for lynlås, bruges om komprimerede filer. Komprimeringen sker ved at opdele filen i blokke, som så sættes sammen i et fast mønster på samme måde som leddene i en lynlås. Ved komprimeringen kommer filerne til at fylde mindre, man får altså mere plads på disketten. Derfor bruges begrebet nu også om de større zip-disketter, der også giver mere plads til filerne.

 

 
 
 
   
advertisers about us design by © i-front.dk.   Copyright i-front software. All rights reserved.